Aktuellt

Välkommen till Musica Viva

Denna ideella musikförening, med säte i Söderhamn, startades 2014 för att vara som ett komplement till musiklivet i kommunen. Numer samarbetar vi med många andra parter och vi har vuxit som förening, både med evenemang och utbud.

Styrelsen i Musica Viva arbetar bland annat med att
Uppmuntra och stödja musikskapande i alla dess former
Anordna kurser i musikutövande, främst för barn och ungdomar
Arrangera konserter och möten mellan olika musikaliska genrer

Hur du får tag i biljetter?

Boka i första hand via mejl på adressen info@musicaviva.se
Ange ditt namn, telefonnummer samt hur många biljetter du önskar köpa och vilken konsert det gäller.
Kan du av någon anledning inte skicka mejl så är du välkommen att ringa eller skriva ett meddelande till tel 076-815 24 03.

Söderhamns kulturpris 2019!

Kultur- och samhällsservicenämnden delar årligen ut ett Kulturpris á 50 000 kr till privatpersoner eller föreningar som på olika sätt berikat och bidragit till Söderhamns kulturliv. Kultur- och fritidsavdelningens ansvariga tjänstepersoner har med hjälp av förslag från Söderhamns medborgare valt att föreslå föreningen Musica Viva till 2019 års Kulturpris med följande motivering: 

"Med engagemang, kreativitet och höga konstnärliga ambitioner har föreningen Musica Viva de senaste åren tagit en självklar plats som aktör i Söderhamns kulturliv. Som arrangörer erbjuder de publiken ett brett utbud inom framförallt jazz, kammarmusik och folk- och världsmusik på en rad olika platser runt om i kommunen, mycket tack vare goda och "nya" samarbeten med bland annat lokala näringsidkare och andra föreningar i kommunen."